Riis, M., Hansen, J. J. og Holmboe, P. (2021) “Teknologiforståelse for alle? – fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannel-sernes nye grundfag Erhvervsinformatik”, Learning Tech, 6(10), s. 351–381. doi: 10.7146/lt.v6i10.125555.