Gundersen, P., Gynther, K. og Nortvig, A.-M. (2020) “Studieaktivitetsmodellen redesignet”, Learning Tech, 5(7), s. 66-89. doi: 10.7146/lt.v5i7.122625.