Riis, Marianne, Jens Jørgen Hansen, og Peter Holmboe. 2021. “Teknologiforståelse for Alle? – Fagdidaktisk Analyse Af Erhvervsuddannel-Sernes Nye Grundfag Erhvervsinformatik”. Learning Tech 6 (10):351-81. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125555.