Gundersen, Peter, Karsten Gynther, og Anne-Mette Nortvig. 2020. “Studieaktivitetsmodellen Redesignet”. Learning Tech 5 (7), 66-89. https://doi.org/10.7146/lt.v5i7.122625.