Riis, M., Hansen, J. J., & Holmboe, P. (2021). Teknologiforståelse for alle? – fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannel-sernes nye grundfag Erhvervsinformatik. Learning Tech, 6(10), 351–381. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125555