Christensen, A. S., & Nielsen, M. V. (2021). Den teknologisk myndige borger: – om hvordan kritiske perspektiver på teknologiens rolle i samfundet kan bidrage til teknologiforståelse i folkeskolen. Learning Tech, 6(10), 76–99. https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125348