Albrechtsen, T., & Gissel, S. (2020). Forord. Learning Tech, 5(8), 7-9. Hentet fra https://tidsskrift.dk/learningtech/article/view/123512