Gissel, S. (2020). Forord. Learning Tech, 5(7), 9-11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/learningtech/article/view/122627