Gundersen, P., Gynther, K., & Nortvig, A.-M. (2020). Studieaktivitetsmodellen redesignet. Learning Tech, 5(7), 66-89. https://doi.org/10.7146/lt.v5i7.122625