(1)
Riis, M.; Hansen, J. J.; Holmboe, P. Teknologiforståelse for Alle? – Fagdidaktisk Analyse Af Erhvervsuddannel-Sernes Nye Grundfag Erhvervsinformatik. LT 2021, 6, 351-381.