[1]
Riis, M., Hansen, J.J. og Holmboe, P. 2021. Teknologiforståelse for alle? – fagdidaktisk analyse af erhvervsuddannel-sernes nye grundfag Erhvervsinformatik. Learning Tech. 6, 10 (dec. 2021), 351–381. DOI:https://doi.org/10.7146/lt.v6i10.125555.