[1]
Qvortrup, A., Christensen, J. og Lomholt, R. 2020. Elevers mestringsoplevelser og self efficacy under nødundervisningen i forbindelse med Covid-19-skolelukningerne. Learning Tech. 5, 7 (okt. 2020), 12–39. DOI:https://doi.org/10.7146/lt.v5i7.120633.