[1]
Svensson, L., Kiær, K. og Tamborg, A. 2019. Planlægning med platforme. Learning Tech. 4, 6 (aug. 2019), 200-227. DOI:https://doi.org/10.7146/lt.v4i6.110892.