Brodersen, Peter, og Thomas Illum Hansen. 2015. “Mål, Midler Og Scenarier”. Læremiddeldidaktik 8 (1):7-23. https://tidsskrift.dk/laremiddidaktik/article/view/107303.