Christensen, Carl Erik, og Hildegunn Juulsgaard Johannesen. 2010. “Didaktisk Formidlingsdesign – Formidling Fra Hjerne Til Hjerte. Dynamisk Skabelon”. Læremiddeldidaktik 3 (1):37-42. https://tidsskrift.dk/laremiddidaktik/article/view/107278.