Christensen, C. E., & Johannesen, H. J. (2010). Didaktisk formidlingsdesign – formidling fra hjerne til hjerte. Dynamisk skabelon. Læremiddeldidaktik, 3(1), 37–42. Hentet fra https://tidsskrift.dk/laremiddidaktik/article/view/107278