(1)
Slot, M. F.; Christensen, O. Forord. laremiddidaktik 2010, 3, 1-3.