Rasmussen, Carsten, Johnny Jakobsen, og Gudrun Gormsen. “Forord”. Landbohistorisk Tidsskrift 14, no. 1 (april 13, 2019): 1. Set april 7, 2020. https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113328.