Rasmussen, Carsten, Johnny Jakobsen, og Gudrun Gormsen. 2019. “Forord”. Landbohistorisk Tidsskrift 14 (1), 1. https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113328.