Rasmussen, C., Jakobsen, J., & Gormsen, G. (2019). Forord. Landbohistorisk Tidsskrift, 14(1), 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/landbohist/article/view/113328