[1]
Rasmussen, C., Jakobsen, J. og Gormsen, G. 2019. Forord. Landbohistorisk Tidsskrift. 14, 1 (apr. 2019), 1.