Glob, P.V. “Rekognoscering På Qatar”. Kuml 6, no. 6 (oktober 17, 1956): 199–202. Set oktober 17, 2021. https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/97302.