Engberg, Nils, Vivian Etting, og Marianne Greve Iversen. “Kongens Borg På Kalø – Nye undersøgelser”. Kuml 57, no. 57 (oktober 31, 2008): 187–210. Set maj 28, 2024. https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24660.