Rosenberg, Anne, og Xenia Jensen. “Hellegård”. Kuml 67, no. 67 (november 12, 2018): 75-106. Set februar 20, 2020. https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/110840.