Andersen, S. H. “Aktivitetspladser Fra Ertebølletid”. Kuml, bd. 53, nr. 53, oktober 2004, s. 9-43, doi:10.7146/kuml.v53i53.97366.