Jones, S. “Dolke, Pokaler Og Magiske søer I Nuristan”. Kuml, bd. 23, nr. 23, september 1973, s. 231-64, https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/97026.