Kveiborg, J. “Fårehyrder, kvægbønder Eller Svineavlere – En Revurdering Jernalderens Dyrehold”. Kuml, bd. 57, nr. 57, oktober 2008, s. 59-100, https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/24657.