Iversen, M. “Brandstrup III. Grave Fra Yngre Romersk Jernalder”. Kuml, bd. 39, nr. 39, januar 1994, s. 239-50, doi:10.7146/kuml.v39i39.111967.