[1]
B. Sylvest, “En sværdskede fra ældre bronzealder”, Kuml, bd. 7, nr. 7, s. 44–48, okt. 1957.