[1]
P. Glob, “Rekognoscering på Qatar”, Kuml, bd. 6, nr. 6, s. 199–202, okt. 1956.