[1]
J. Kveiborg, “Fårehyrder, kvægbønder eller svineavlere – En revurdering jernalderens dyrehold”, Kuml, bd. 57, nr. 57, s. 59–100, okt. 2008.