[1]
M. Iversen, “Brandstrup III. Grave fra yngre romersk jernalder”, Kuml, bd. 39, nr. 39, s. 239–250, jan. 1994.