[1]
N. L. Nielsen, “Museer i oprør – Provinsmuseerne og Nationalmuseet i en brydningstid”, Kuml, bd. 50, nr. 50, s. 111–158, aug. 2001.