[1]
K. Jeppesen, “Et kongebud til Ikaros”, Kuml, bd. 10, nr. 10, s. 153–198, feb. 1960.