[1]
A. K. Gjerløff, “Arkæologihistorie – Anmeldelser en bloc”, Kuml, bd. 51, nr. 51, s. 285–296, jan. 2002.