Engberg, N., Etting, V. og Iversen, M. G. (2008) “Kongens borg på Kalø – Nye undersøgelser”, Kuml, 57(57), s. 187–210. doi: 10.7146/kuml.v57i57.24660.