Riede, F., Laursen, S. T. og Hertz, E. (2011) “Federmesserkulturen i Danmark – Belyst med udgangspunkt i en amatørarkæologs flintsamling”, Kuml, 60(60), s. 9–38. doi: 10.7146/kuml.v60i60.24507.