Trier, L. R. og Trolle, A. L. (2000) “Lodning med sølvsalte: en hidtil ubeskrevet loddemetode fra oldtiden?”, Kuml, 2000(14), s. 307–312. doi: 10.7146/kuml.v2000i14.114023.