Holmberg, B., Madsen, J. S. og Trolle, A. L. (1998) “Da kom en snekke…: Havnepladser fra 1000- og 1100-tallet?”, Kuml, 41(41), s. 197–226. doi: 10.7146/kuml.v41i41.113368.