Iversen, M. (1994) “Brandstrup III. Grave fra yngre romersk jernalder”, Kuml, 39(39), s. 239–250. doi: 10.7146/kuml.v39i39.111967.