Kjærgaard, T. (2001) “Museernes Fremtid”, Kuml, 50(50), s. 233–237. doi: 10.7146/kuml.v50i50.103164.