Jones, Schuyler. 1973. “Dolke, Pokaler Og Magiske søer I Nuristan”. Kuml 23 (23):231-64. https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/97026.