Holmberg, Bente, Jan Skamby Madsen, og Annette Lerche Trolle. 1998. “Da Kom En snekke…: Havnepladser Fra 1000- Og 1100-Tallet?”. Kuml 41 (41):197-226. https://doi.org/10.7146/kuml.v41i41.113368.