Iversen, Mette. 1994. “Brandstrup III. Grave Fra Yngre Romersk Jernalder”. Kuml 39 (39):239-50. https://doi.org/10.7146/kuml.v39i39.111967.