Jeppesen, Kristian. 1960. “Et Kongebud Til Ikaros”. Kuml 10 (10):153-98. https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/103114.