Ramskou, T. (1957). Stavgård og bautavi. Kuml, 7(7), 86–90. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/97590