Larsen, K. A. (1957). Stenalderhuse på Knardrup Galgebakke. Kuml, 7(7), 24–43. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/97374