Eriksen, P. (2004). Newgrange og den hvide mur. Kuml, 53(53), 45–77. https://doi.org/10.7146/kuml.v53i53.97369