Glob, P. (1956). Rekognoscering på Qatar. Kuml, 6(6), 199–202. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/97302