Marseen, O. (1956). Oldtidsbrønde. Kuml, 6(6), 68–85. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuml/article/view/97289